SALES PROMOTION


- road shows
- ochutnávky
- sampling, flyering
- store check
- promotímy
- promo súťaže

Zabezpečujeme kompletný prezentačný servis, návrh a výrobu prezentačných systémov, tlač POS materiálov, distribúciu letákov a vzoriek produktov. Pripravíme Vám kreatívne návrhy spotrebiteľských súťaží, motivačných programov a personálne zabezpečíme akcie vlastnými vyškolenými hosteskami.

csm_sales__2__32616d0caf csm_sales__4__f23d4d5d84csm_sales_promotion__1__49aa7f9e4a csm_sales_promotion__2__62b0885675csm_sales_promotion__3__73236ab575 csm_sales_promotion__4__3d3f588a2ccsm_sales_promotion__5__94b96550a5 csm_sales_promotion__6__51373218d4csm_sales_promotion__8__76d69b6cb9 csm_sales_promotion__9__3b07de41e7csm_sales_promotion__10__99dc887e7acsm_sales_promotion__11__e76ec9ebde