BEH V LODIČKÁCH
HIGH HEELS RUN – alebo Beh v lodičkách - patrí medzi najobľúbenejšie medzinárodné charitatívne projekty, organizované každoročne v najväčších svetových metropolách. Naša agentúra toto zábavno-charitatívne podujatie realizuje na Slovensku od roku 2013. Keď už zodrať lodičky, tak pre dobrú vec! Každý rok na BEHU V LODIČKÁCH venujeme svoj čas, obľúbené lodičky a bojové nasadenie aby sme pomohli tým, ktorí potrebujú stáť na vlastných nohách... Štartovné v plnej výške putuje každý rok na konkrétny charitatívny cieľ. Viac o medzinárodnej histórii a charitatívnom rozmere nášho podujatia nájdete na našej stránke www.behvlodickach.sk.
fotohrdlicka_dsc_9752.jpg
lodicky_2013_01.jpg
lodicky_2013_02.jpg
lodicky_2013_03.jpg
lodicky_2013_04.jpg
lodicky_2013_05.jpg
lodicky_2013_06.jpg
lodicky_2013_07.jpg
lodicky_2013_08.jpg
lodicky_2013_09.jpg
lodicky_2013_10.jpg
lodicky_2013_11.jpg
lodicky_2013_12.jpg
lodicky_2013_13.jpg
lodicky_2013_14.jpg
lodicky_2013_15.jpg
lodicky_2013_16.jpg
lodicky_2013_17.jpg
lodicky_2013_18.jpg
lodicky_2013_19.jpg
lodicky_2013_20.jpg
lodicky_2013_21.jpg
web_fotohrdlicka-9797.jpg
_print_229.jpg